หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ นายอำเภอสัตหีบเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

นายอำเภอสัตหีบเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

107
0
แบ่งปัน

วันนี้ ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนโดยมีนาย สมพงษ์ สายณภา นากยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียนรองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน รองประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน, รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่เทศบาล, สมาชิก อปพร. เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง
นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์ ฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน และสาธารณภัยต่าง ๆ ให้ลดลง หรือเป็นศูนย์ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้บูรณาการกับอำเภอสัตหีบ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งภาคประชาสังคม ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบศักยภาพ และสามารถทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนน และสาธารณภัยเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง ๗ วัน สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน รวมทั้งป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบูรณาการ การทำงานเพื่อส่วนรวมระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเป็นการฝาระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นค้นความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และพื้นที่ข้างเคียง นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here