หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เตรียมพร้อมรับวันเด็กแห่งชาติ คาดกว่า 3 หมื่นคนร่วมเข้าชม

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เตรียมพร้อมรับวันเด็กแห่งชาติ คาดกว่า 3 หมื่นคนร่วมเข้าชม

229
0
แบ่งปัน

กองเรือยุทธการ กองทัพเรือโดย พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้สั่งการเตรียมความพร้อมเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อต้อนรับคลื่นเยาวชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นี้กองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมากองทัพเรือ ได้จัดเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเปรียบเสมือนทูตสันทวไมตรีของกองทัพเรือ มีเด็กและเยาวชนจำนวน 20,000 – 30,000 คน จากทั่วประเทศ เดินทางเข้าชมความสง่างามของเรือหลวงจักรีนฤเบศร

นอกจากนี้ ตลอดแนวลานท่าเทียบเรือ ยังมีเรือหลวงสิมิลัน  และเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงต่อจากสาธารณรัฐเกาหลี ที่พึงเข้าประจำการในปีที่ผ่านมา  โดยเริ่มตั้งแต่ในเวลา 08.00 น.- 17.00 น. จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ ความปลอดภัย ความสะอาดภายในเรือ สถานที่จัดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ พร้อมให้เด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวชมได้ขึ้นชมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนแสนยานุภาพด้านการบินผาดโผนทางอากาศยาน และแสนยานุภาพทางทะเลของกองทัพเรือ ในวันที่ 11 มกราคม 2563  จึงได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองได้ชมแสนยานุภาพของเรือจักรีนฤเบศร

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here