หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ สัตหีบเปิดอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอด

สัตหีบเปิดอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปต่อยอด

202
0
แบ่งปัน

วันนี้ 18 ม.ค. 62 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมอบหมายให้ นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพระเครื่องและวัตถุมงคลไทย ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ จันทยศ(รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย/ฝ่ายวิชาการ) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม ให้การต้อนรับ ในวันนี้

ดร.พงษ์จันทร์ จันทยศ (รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย/ฝ่ายวิชาการ)กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า  สถาบันส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 โดยรวมชมรมพระเครื่อง พระบูชา และวัตถุมงคลสัตหีบ ชมรมโหรศาสตร์สัตหีบ และชมรมผู้สืบสานการแพทย์แผนไทย เข้าไว้ในองค์เดียวกัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั่งเดิมของบรรพบุรุษไทยให้คงอยู่  เพื่อจรรโลงเชิดชูพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นการช่วยให้สังคม ให้ประชาชนมีอาชีพอิสระตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับการฝึกอบรมรุ่นนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพระเครื่องและวัตถุมงคลไทยรุ่นที่ 6 ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง เรียนฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 0900-15.00 น. เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เป็นตันไปรวม6 เสาร์ ณ อาคารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดสัตหีบ ถนนเลียบชายทะเลสัตหีบ

นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ  กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นการสร้างความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้อบรม ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว การฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้นำความรู้ประสบการณ์ และแนวทางในการประกอบอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here