หน้าแรก ข่าวสังคม รพ.อาภากรเกียรติวงศ์เปิดให้บริการตู้บัตรคิวอัตโนมัติ Smart Queue Smart Hospital

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์เปิดให้บริการตู้บัตรคิวอัตโนมัติ Smart Queue Smart Hospital

269
0
แบ่งปัน

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิด ตู้บัตรคิวอัตโนมัติ แบบ Smart Queue Smart Hospital ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด


                กดบัตรคิวอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ แบบ Smart Queue Smart Hospitalในยุคปัจจุบันเป็นยุคการเปลี่ยนผ่าน ระบบการทำงานพื่อเข้าสู่ยุค Digitalงานบริการต่างๆ ต้องผสมผสาน นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ต่อการให้บริการทางการแพทย์ จะช่วยลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยระบบ Smart Queue – Smart Visit ประกอบด้วยตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติ ให้บริการลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ โดยการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ผู้รับบริการสามารถทำได้ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15วินาที ช่วยลดระยะเวลารอคอย ลดความคับคั่งในการเข้ารับบริการใช้คิวอาร์โค้ด หรือบาร์โค้ดบนสลิปคิว เชื่อมโยงกับเครื่องวัดสัญญาณชีพ ค่าวัดความดันโลหิตจะบันทึกลงในประวัติผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ และผู้รับบริการสามารถตรวจสอบ สถานะการเข้ารับริการผ่าน Smart phone ได้ มีระบบขานคิวและชื่อ เรียกเข้ารับบริการผ่านหน้าจอโทรทัศน์ มีหน้าจอ Summary แสดงยอดผู้เข้ารับบริการ และแจ้งระยะเวลารอคอย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here