หน้าแรก ข่าวสังคม สัตหีบ พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

สัตหีบ พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

229
0
แบ่งปัน

วันนี้ 8 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เวียนเทียน วันมาฆบูชา ณ อุโบสถวัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงพ่ออี๋ เกจิดังแห่งภาคตะวันออก เพื่อสืบทอดวันสำคัญ และกิจกรรมที่นำพาไปสู่การละความชั่ว ถึงพร้อมด้วยการทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการเวียนเทียน สวดพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา พร้อมเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยมีพระครูทัศนีย์คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานนำคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ทำกิจกรรมในครั้งมีประชาชนจำนวนมากต่างพากันจูงมือมาร่วมเวียนเทียนทำบุญ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

สำหรับ วันมาฆบูชา ถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย และเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล ซึ่งประกอบไปด้วย พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ได้จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ และพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธีเอหิภิกขุ อุปสัมปทา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here