หน้าแรก ข่าวสังคม ศรชล.ภาค 1 ประชุมเตรียมการปฏิบัติและรองรับสถานการณ์เรือท่องเที่ยว WESTERDAM พร้อมลูกเรือ 2,257 คน

ศรชล.ภาค 1 ประชุมเตรียมการปฏิบัติและรองรับสถานการณ์เรือท่องเที่ยว WESTERDAM พร้อมลูกเรือ 2,257 คน

110
0
แบ่งปัน

                ในวันนี้ 12 ก.พ.63 ที่กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ภาค 1 (บก.ศรชล.ภาค 1) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการ การปฏิบัติต่อเรือท่องเที่ยว WESTERDAM

 ซึ่งออกเดินทางจากท่าเรือประเทศฮ่องกง กำหนดเดินทางเข้าท่าเรือแหลมฉบัง จว.ชลบุรี ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายไม่อนุญาตให้ เรือท่องเที่ยว WESTER DAM พร้อมลูกเรือ 2,257 คน เข้าจอดเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย แต่จะให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า นั้น
                ศรชล.ภาค 1 ได้เรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ทัพเรือภาคที่ 1 กรมแพทย์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมโรคติดต่อ สา ธารณสุข จว.ชลบุรี กองบังคับการตำรวจน้ำ  กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯ และผู้แทนบริษัทเจ้าของเรือ MS Westerdam เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือและเตรียมการรองสถานการณ์ดังกล่าว หากรัฐบาลมีการสั่งการเพิ่มเติมต่อไป ซึ่ง ศรชล.ภาค 1 สามารถปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชม.

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here