หน้าแรก ข่าวสังคม กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาอ่าวดงตาล

กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาอ่าวดงตาล

168
0
แบ่งปัน

วันนี้ 13 ก.พ.63 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมพัฒนา เก็บขยะ ทาสีทางเท้า บริเวณอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และในทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม


                พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ  คือ สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้  เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจ  ทำกิจกรรมพัฒนาอ่าวดงตาล  พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน  ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวอ่าวดงตาล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่ง

 

การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้  จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย และขอให้ท่านทั้งหลาย  ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here