หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ อาหารสุกร้อน ช้อนกลางล้างมื้อ ป่วยสวมหน้ากาก เป็นนิสัย ต้านโควิด 19 ระบาดได้

อาหารสุกร้อน ช้อนกลางล้างมื้อ ป่วยสวมหน้ากาก เป็นนิสัย ต้านโควิด 19 ระบาดได้

290
0
แบ่งปัน

 วันนี้ 13 ก.พ.63 ที่ศูนย์บัญชาการชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคราสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด – 19 ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ได้ร่วมกันแถลงข่าวภารกิจในการนำคนไทยกลับบ้าน โดย มี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เภสัชกรหญิงฉัตรกุล มณีพรหม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ร้อยตำรวจเอกหญิงมยุรี บูรณะโอสถ พยายาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10  นางเพชรา คำแย้ม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ร่วมแถลงข่าว

        นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับภารกิจการนำคนไทยกลับบ้าน เราได้รับความมืออย่างดีจากกองทัพเรือ การสต๊อกอุปกรณ์การแพทย์ ทางเราได้เตรียมพร้อมในทุกๆ อย่าง บางอย่างเราได้ผลิตเองเช่นหน้ากาก ป้องกันใบหน้าของทีมแพทย์พยาบาล ซึ่งขณะเกิดเหตุการณ์ได้ขาดตลาดในขณะนั้น โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล ในเรื่องที่พักและสถานที่ในการทำงานส่วนหน้า เราพวกนี้ป้องกันได้ ถ้าเราหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด ก็สามารถป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ และที่สำคัญควรปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัย  ถ้าเรามีอาการไข้ควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปให้คนอื่น โรคไขหวัดหรือโรคระบาดก็จะไม่แพร่ระบาดไปติดคนอื่น  ถ้าเราทำตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ และพี่น้องประชาชนร่วมมื้อกันเราจะสามารถป้องกันโรคนี้ระบาดได้แน่นอน  และขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อโรคนี้ออกไปสู่ชุมชนแน่นอน เพราะเราทำตามมาตรฐานสากลทุกอย่างและหลังจากคนไทยกลับบ้านไป เราก็จะมีการทำความสะอาดที่พักและสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแน่นอน

         นายแพทย์ชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10  กล่าวว่ารพ.สัตหีบ กม .10 ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข ทางเราได้รับมอบหมาย ให้เป็นศูนย์ปฎิบัติการของสาธารณสุข ซึ่งเราได้เตรียมทีมแพทย์พยายาล อุปกรณ์ ต่างๆเพื่อให้พร้อมรับคนไทยกลับบ้าน โดยประชาชนส่วนมาก จะเป็นโรคเบาหวานความดัน ไขมันสูง ถึงจะอยากให้พี่น้องประชาชนหันมาออกกำลังกาย และการลดทานอาหารหวานมันเค้มให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีมีสุขภาพแข็งแรง ต้านโรคภัย และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

         นางเพชรา คำแย้ม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 กล่าวว่า การรักษาพยายาล ภารกิจหลักคือกลุ่มงานพยายาลเราใด้ดูแลแบบมาตรฐานวิชาชีพ เกี่ยวกับโรคไวรัสนี้ เตรียมพร้อมอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งการคัดกรอง การจัดบุคลาการ  เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสนี้ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค รวมถึงการสต๊อกอุปกรณ์การแพทย์ บางอย่างมันขาดแคลน จึงต้องผลิตขึ้นมาเอง พร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังผู้ปฎิบัติ  เราสามารถผลิตหน้ากากทางการแพทย์พยาบาลได้ ซึ่งสามารถทำให้ของไม่ขาดแคลนในการปฎิบัติงาน

         เภสัชกรหญิงฉัตรกุล มณีพรหม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 กล่าวว่า  ทีมเภสัชกร โรงพยาบาลมีหน้าที่ เป็นคลังสำรองยาเวชภันฑ์ ในการรักษา  และการเตรียมอุปกรณ์ ของทีมแพทย์ พยาบาล เราจะเตรียมยาให้กับคนไทบกลับบ้านเพราะบ้างคนมีโรคประจำตัวติดตัวมา เราจึงต้องเตรียมยาสำรองไว้ และเตรียมชุดป้องกันเชื้อโรค เพื่อจัดให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานควบคุมโรค ที่สนับสนุนชุดป้องกันโรค มาให้ เพียงพอในแต่ละวัน รวมถึงเราได้มีการเตรียมพร้อมในโรงพยาบาลอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here