หน้าแรก ข่าวเศรษฐกิจ พมพ.ทรภ.1 ประชุมเตรียมการจัดโครงการสนับสนุนตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา

พมพ.ทรภ.1 ประชุมเตรียมการจัดโครงการสนับสนุนตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา

70
0
แบ่งปัน

ในวันนี้ 20 ก.พ.63 พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1/ประธาน พมพ. ทรภ.1)  จังหวัดชลบุรี  มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิ การทัพเรือภาคที่ 1/รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการจัด “โครงการสนับสนุนตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา” ในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กอ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามแผนงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2561 – 2565 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด อ.เมือง จว.ตราด


             ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เข้าพบ พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อนำเรียนปรึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมของทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดจนการขอความร่วมมือ​กับ หน่วยงานความมั่นคง​ในจังหวัดตราด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการจัดงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-368432

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here