หน้าแรก ข่าวสังคม ตรวจประเมินบุคลากรผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ

ตรวจประเมินบุคลากรผู้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ

186
0
แบ่งปัน

นาวาเอก เผด็จ สนิทเหลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ นำคณะร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุชา ดา ทิมอุดม อนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนำคณะมาตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อประเมินและรับรองคุณภาพของบุคลากร สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โดยมี จนท.จากฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

                 สำหรับการตรวจเพื่อประเมินรับรองคุณภาพของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินจาก กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 และการตรวจในครั้งนี้นับเป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุครั้งที่ 5 โดยโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ได้มีการพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here