หน้าแรก ข่าวสังคม ชุมชนแหลมเทียนเปิดอบรมช่วยเหลือเป็นเล่นน้ำปลอดภัยให้เยาวชนมีทักษะทางน้ำ

ชุมชนแหลมเทียนเปิดอบรมช่วยเหลือเป็นเล่นน้ำปลอดภัยให้เยาวชนมีทักษะทางน้ำ

120
0
แบ่งปัน

วันนี้ 7 มี.ค.63 ที่สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ช่วยเหลือเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ชุมชนแหลมเทียน โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ น.ต.เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานชุมชนแหลมเทียน และผู้เข้ารับการอบร ร่วมเปิดโครงการ

น.ต.เสวก พ่วงบัลลังก์ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีเด็กจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตจากการจมน้ำตาย บางเหตุการณ์มีเด็กเสียชีวิตพร้อมๆ กันหลายคน ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียบุตรอันเป็นที่รัก นับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ประกอบกับ อ.สัตหีบ เป็นพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล จึงเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การสูญเสีย จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 4 ชุมชน จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต ได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมทางน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ด้าน นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ขอชื่นชมประธานชุมชนแหลมเทียน ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา เนื่องจาก อ.สัตหีบ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีชายหาดที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ชลบุรี กิจกรรมทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และหมุนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมทางน้ำ ชุมชนแหลมเทียน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับทะเล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอันตราย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตนเอง หรือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งผู้ไปช่วยและผู้ถูกช่วย อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here