หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว กองทัพเรือ ปิดสถานที่ท่องเที่ยวและชายหาดในค่ายทหาร ป้องกันโควิด 19

กองทัพเรือ ปิดสถานที่ท่องเที่ยวและชายหาดในค่ายทหาร ป้องกันโควิด 19

287
0
แบ่งปัน

วันนี้ 20 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณชายหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรและหาด ดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลลบุรี พบว่าทั้ง2ชายหาดบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาปราศจากท่องเที่ยวหลังจาก มีประกาศ งดให้บริการชั่วคราว สถานที่ท่องเที่ยวของทหารเรือ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่20 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการ 7 ข้อ มาตรการคุม CoViD 19 เขตทหารเรือ  เพื่อลดการเคลื่อนย้ายคน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในช่วงสถานการณ์ CoViD-19 ระบาด ได้แก่ งดการ เดินทางไปต่างประเทศของกำลังพลในทุกกรณี,งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญ ตลาดนัด กิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก, งดการฝึกศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัวกลุ่ม , งดการให้บริการของสถานกีฬา แบบสาธารณะงดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยทหาร และการเยี่ยมชมเรือ, หน่วยศึกษา ที่มีนักเรียนทหาร นักเรียนพยาบาล ที่เป็นนักเรียนประจำและทหารกองประจำการ ให้งดการปล่อยตัวกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาเดิม และ ให้งดการลากิจส่วนตัวให้หน่วยต่างๆ โดยพิจารณาจัดกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานเป็นชุด สลับเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วย โดยเน้นการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการประชุมผ่าน Tele Conference จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากตรวจพบว่า มีผู้สัมผัสโรค และ มีโอกาสติดเชื้อ ให้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

โดยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของกองทัพเรือ อาทิ อ่าวดงตาล , หาดนางรำ-นางรอง , หาดทรายแก้ว,  หาดสอ, หาดน้ำใส-เกาะแสมสาร ,หาดเทียนทะเล ,เกาะขาม, ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ, เรือหลวงจักรีนฤเบศร,พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เป็นต้น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here