หน้าแรก ข่าวสังคม สอรฝ ทำพิธีส่งกำลังพลพลัดเปลี่ยนปฏิบัติราชการพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้

สอรฝ ทำพิธีส่งกำลังพลพลัดเปลี่ยนปฏิบัติราชการพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้

111
0
แบ่งปัน

วันนี้ 23 มี.ค.63 ที่หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี  อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจ สอ.รฝ. และยุทโธปกรณ์ จำนวน 8 หน่วย รวมกำลังพล 199 นาย โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ร่วมส่งกำลังพลอย่างสมเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่จะเข้าผลัดเปลี่ยนตามวงรอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากนี้ ยังได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป  มาสวดชัยมลคลคาถา พร้อมมอบวัตถุมงคลให้แก่กำลังพลที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจภาคใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดจากศาสตราวุธ และภัยอันตรายทั้งปวงในระหว่างปฏิบัติหน้าที่


ทั้งนี้ กำลังพลชุดใหม่ที่จะเข้าผลัดเปลี่ยนหน่วยเฉพาะกิจ ประกอบด้วย หน่วยปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่451 หน่วยเฉพาะกิจ ที่321 หน่วยปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 452 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา หน่วยปฎิบัติการ เกาะกูด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่491 หน่วยเรดาห์ตรวจการณ์พื้นน้ำ กองกำลังด้านจันทบุรี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่621

พลเรือตรี  อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า แสดงความยินดีแก่กำลังพลทุกนาย ที่เป็นตัวแทนของกองทัพเรือไปปฏิบัติราชการในหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามพื้นที่ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ โดยกำชับให้กำลังพลทุกนายจงร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อดทน สามัคคี และมีระเบียบวินัย นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และพร้อมกลับสู่ที่ตั้งเมื่อครบวาระอย่างปลอดภัยทุกนาย และในช่วงนี้เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 จึงขอให้กำลังพลทุกนายให้ระวังรักษาตัวเองใส่แมสล้างมือ ทุกครั้งเมื่อไปอยู่ในที่มีคนหมู่มาก ซึ่งผมมีความห่วงใยกับกำลังพลและครอบครัวจากใจจริง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here