หน้าแรก ข่าวบันเทิง อีก 1 ลำ เรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนกลาง อ่าวไทย ทัพเรือภาคที่ 1/ศรชล.ภาค 1 ลุยจับต่อเนื่อง

อีก 1 ลำ เรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนกลาง อ่าวไทย ทัพเรือภาคที่ 1/ศรชล.ภาค 1 ลุยจับต่อเนื่อง

34
0
แบ่งปัน

เมื่อคืนวันที่ 12 พ.ค.63 จากการปฏิบัติการด้านการข่าวในทะเลของทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และเครือข่ายประมงในทะเล นำไปสู่การเข้าตรวจสอบและควบ คุมเรือ พ.พรนาวิน 5 โดย พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 จังหวัดชลบุรี สั่งการให้เรือ ต.271 เข้าตรวจสอบเรือลำดังกล่าว กลางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน


จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าเรือลำดังกล่าว ได้มีการดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกผู้โดยสาร และเอกสารใบอนุญาตใช้เรือไม่ตรงตาม Marking หัวเรือ มีการบรรทุกน้ำมันดีเซล โดยไม่มีเอกสารหลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต แต่อย่างใด เรือ ต.271 จึงได้ควบคุม เรือ พ.พรนาวิน 5 พร้อมลูกเรือ เดินทางเข้าท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการสวบสวนขยายผล และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1