หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิ่งกาชาดสัตหีบห่วงใยชาวบ้านนำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้ถึงบ้าน

กิ่งกาชาดสัตหีบห่วงใยชาวบ้านนำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้ถึงบ้าน

65
0
แบ่งปัน

 วันนี้ 19 พ.ค.63 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นาง จันทิรา ประมวลทรัพย์ ผอ.รพ.สต.โค้งวันเพ็ญ คณะกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และผู้ใหญ่บ้าน เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้ ในแต่ละหมู่บ้านภายใน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

   

          โดยเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องใช้ภายครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ 6 ครอบครัว ผู้พิการและผู้ยากไร้ โดยนำเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าเยี่ยมมอบเงิน เครื่องใช้ภายในครัวเรือนในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตและโควิด 19 ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ สร้างความดีใจและตื้นตันใจให้กับผู้รับมอบในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323