หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สอ.รฝ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพื้นที่เขาโกรกตะแบกเขาเนินกระปรอก

สอ.รฝ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพื้นที่เขาโกรกตะแบกเขาเนินกระปรอก

150
0
แบ่งปัน

ที่ ห้องประชุมพลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขาโกรกตะแบกและเขาเนินกระปรอก  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี ผู้แทนจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คณะนายทหาร ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม

นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี  กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของ ทร, หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ทร. ที่ถูกต้อง โดยมี นย. และสอ.รฝ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับการจัดกิจกรรม จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ ทร.และโครงการ กิจกรรม พัฒนาชุมชนและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดคีรีภาวนาราม และโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม บริการหน่วยแพทย์ เคลือนที่ ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลฟรี บริการตัดผมฟรี. จัดเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยจะจัดในวันที่ 2 มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323