หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรชล ใช้ระบบ Point Link Access System ตรวจเรือผิดกฎหมาย ช่วยผู้ประสบภัยในทะเล

ศรชล ใช้ระบบ Point Link Access System ตรวจเรือผิดกฎหมาย ช่วยผู้ประสบภัยในทะเล

46
0
แบ่งปัน

           ในวันนี้ 30 มิ.ย.63  พล.ร.อ. พงศกร กุวานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการสาธิตการทดสอบและทดลองระบบ Point Link  Access System ระหว่าง ศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 กับเรือตรวจการณ์กองทัพเรือ หมายเลข 111  และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือ

ในการสมมุติสถานการณ์ว่า ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC)ของกรมประมงและ ศรชล. ในการตรวจสอบเรือประมงต้องสงสัยมีลักษณะเป็นเรือประมงต่างสัญชาติ ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย การตรวจสอบเรือสินค้าลักลอบปล่อยน้ำมันลงสู่ทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ในระยะ 20 ไมล์ จากท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

     โดย พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ. ศรชล.ภาค 1)  และข้าราชการ ศรชล.ภาค 1 ให้การต้อนรับ ณ บก.ศรชล.ภาค 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมกับบรรยายสรุปและสาธิตการทดสอบและทดลองระบบ Point Link เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารกับ เรือ ต.111 และอุปกรณ์ Silvus ของชุดตรวจเรือ  ผลการทดสอบทดลอง สามารถดำรงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และได้ภาพสถานการณ์เป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินใจและสั่งการของผู้บังคับบัญชา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323