หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบเปิดเทอมวันแรกรถติดยาว คุมเข้มก่อนเข้าโรงเรียน

สัตหีบเปิดเทอมวันแรกรถติดยาว คุมเข้มก่อนเข้าโรงเรียน

46
0
แบ่งปัน

 เมื่อเช้าวันที่ 1 ก.ค.63 ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เปิดภาคเรียน พร้อมกันทุกโรงเรียน โดยสภาพการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในหลายเส้นทางติดขัดเล็กน้อย รถเคลื่อนตัวช้า ประกอบกับบางพื้นที่มีการก่อสร้างขยายถนน โดยจุดที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สัตหีบ มาคอยอำนวยความสะดวกและกระจายรถ เพื่อแก้ไขปัญหา ในชั่วโมงเร่งด่วน

                ทั้งนี้ ร.ร.สิงห์สมุทร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  มีนักเรียนจำนวนมาก ยืนรอต่อแถวเพื่อผ่าน จุดตรวจตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่วนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ  อนุญาตให้ผู้ปกครองรับและส่งเด็กได้ที่หน้าโรงเรียนเท่านั้น โดยนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน และผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกคน

                โดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในสถานศึกษา คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ,สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา,มีจุดล้างมือ, จัดชั้นเรียนแบบมีระยะห่าง ,ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ที่ใช้ร่วมกัน และ ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

ขณะที่ พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก สภ.สัตหีบ ได้สั่งการให้ ตำรวจจราจร ออกปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งช่วงเช้าและในช่วงเลิกเรียนในตอนเย็น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323